Raad van Toezicht

Stichting Zaantheater wordt binnen de richtlijnen Code Cultural Governance bestuurd door middel van het RvT-model.

Dick Emmer (1964), is gemeentesecretaris/algemeen directeur  van de gemeente Hilversum. Van 2014 tot medio 2017 was hij wethouder in Zaanstad met de portefeuille Financiën, Onderwijs, Duurzaamheid en Cultuur. Daarvoor was hij werkzaam als ambtenaar in diverse functies bij de gemeenten Zaanstad, Purmerend en Velsen.

 (Neven)functies:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Zaantheater, Zaandam

Dorien van Londen (1966), is Zakelijk Directeur van Oranjewoud Festival en filmrechten-agent bij Van Londen Advies & management (VLAM). Eerder was zij als directeur en oprichter van het agentschap Shared Stories (onderdeel van Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep) verantwoordelijk voor vertaal- , theater- en filmrechten van Nederlandse schrijvers. Daarvoor heeft zij gewerkt bij Muziekcentrum Vredenburg, Universal Music als directeur van de divisie Classics & Jazz als ook bij KPMG Ebbinge en Muziekcentrum Nederland. Als zelfstandig ondernemer werkte Van Londen eerder o.a. voor opdrachtgevers als het Metropole Orkest, Bureau Promotie Podiumkunsten en diverse platenmaatschappijen.

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Zaantheater, Zaandam
 • Voorzitter Stichting Kleine Zaal om de hoek, Naarden

Zafer Yurdakul is directeur van Podium Mozaïek en Urban Resort. Hij heeft een lange staat van dienst achter de rug als organisatieadviseur voor lokale overheden en culturele en maatschappelijke instellingen. Hij was o.a. lid van de Gemeenteraad van Amsterdam en Provinciale Staten van Noord-Holland.

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Zaantheater, Zaandam
 • Penningmeester van de Stichting Over ’t IJ Producties
 • Penningmeester van de Vereniging van Oud Raads- en Collegeleden Amsterdam
 • Lid van de Kerncommissie Kunst en Cultuur van de Gemeente Dan Haag
 • Adviseur bij Raad voor Cultuur

Christien Kalteren (1958), is eigenaar en consultant van CEK-Privacy; daarvoor werkte zij ruim 27 jaar bij de Intrum Group laatstelijk als Legal Director en directeur van Intrum Data Center BV.  Daarnaast is zij 12 jaar Raadslid geweest in de Gemeente Zaanstad.

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Zaantheater, Zaandam
 • Secretaris Raad van Toezicht Zaantheater, Zaandam
 • Lid Bezwaren Commissie Amsterdams Fonds voor de Kunsten
 • Lid Raad van Commissarissen Tinteltuin BV
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Monumentenwacht Services Noord-Holland

Sicco Timmerman maakt als aspirant-lid per 1 maart 2022 deel uit van de Raad van Toezicht.

ANBI-status

Voor de ANBI-status mag aan de bestuurders vacatiegelden worden toegekend binnen de maxima die daarbij hoort. De bestuurders ontvangen deze gelden voor het bijwonen van de vergaderingen en voor de voorbereidingen en tussentijdse werkzaamheden.

Aftreedrooster

Dick Emmer (voorzitter); benoemd per 2017, eerste verlenging per 2021, tot uiterlijk 2025

Christien Kalteren (secretaris); benoemd per 2020, eerste verlenging per 2024, tot uiterlijk 2028

Dorien van Londen; benoemd per 2018, eerste verlenging per 2022, tot uiterlijk 2026

Zafer Yurdakul; ; benoemd per 2019, eerste verlenging per 2023, tot uiterlijk 2027

Vacatures in de Raad van Toezicht 
In vacatures zal de Raad van Toezicht z.s.m. voorzien. In zijn samenstelling waarborgt de Raad van Toezicht diversiteit; in het bijzonder heeft hij daarbij aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht.