Privacy Statement

 • Inleiding
 • Doel van verwerking van persoonsgegevens
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Uw e-mailadres
 • Afmelden
 • Inzage en correctie van uw gegevens
 • Gebruik van Cookies
 • Hoe kunt u cookies weigeren?
 • Zaantheater en derden
 • Zaantheater en andere websites
 • Algemene vragen m.b.t ons privacy beleid
 • Wijzigingen

Inleiding

Het Zaantheater wil u zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website en bij de aankoop van theaterkaarten of andere diensten. Hiervoor hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. U geeft toestemming voor gebruik van uw gegevens door het Zaantheater. Deze gegevens zullen wij nooit doorgeven aan derden. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Zaantheater.

Doel van verwerking van persoonsgegevens

Het Zaantheater legt in het kader van zijn dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u tickets bestelt, u zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven, uw interesse opgeeft, of op een andere wijze contact heeft met het Zaantheater. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, geboortedatum, transactiegegevens en opgegeven interesses. Het Zaantheater gebruikt deze gegevens onder meer voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende ticket-aankoop, voor interne bedrijfsvoering, voor extra service-informatie over de voorstelling, voor het versturen van nieuwsbrieven en sms'en, brochures en magazines en voor het uitvoeren van data-analyses en klanttevredenheidsonderzoeken. Daarnaast is het ook van belang om u te kunnen bereiken wanneer een voorstelling wijzigt of niet doorgaat.

Bewaartermijn

Het Zaantheater zal de gegevens niet langer bewaren dan zoals de wettelijke bepalingen voorschrijven, of zoals met u als bewaartermijn is overeengekomen.

Beveiliging

Het Zaantheater draagt conform de wettelijke eisen zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Gebruik van uw e-mailadres bij aankoop ticket.

Indien u tijdens het registratieproces van uw ticketaankoop uw e-mailadres heeft opgegeven, dan wordt dit e-mailadres gebruikt om u relevante informatie te verstrekken met betrekking tot de voorstelling. Als u hier geen prijs (meer) op stelt kunt u zich hiervoor op ieder moment afmelden.

Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) voorstellingen en diensten (per e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail.

U kunt dit ook doen door een mail te sturen aan info@zaantheater.nl.

Inzage en correctie van uw gegevens

Het Zaantheater biedt de mogelijkheid uw gegevens zowel in te zien alsmede te wijzigen aan de hand van uw persoonlijke (profiel) pagina. Via info@zaantheater.nl  kunt u ons ook verzoeken om inzage in en wijziging van uw gegevens.

Gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Het Zaantheater maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over zijn klanten voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond de voorstellingen en gerichte marketingactiviteiten rondom de voorstellingen.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). De website van het Zaantheater toont een cookiemelding.  Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. Wanneer u verder surft op onze website zonder op de cookiemelding te antwoorden, gaat u akkoord met het gebruik van cookies

Let op! Als u cookies uitschakelt, is het niet mogelijk om online kaarten te bestellen. U kunt uw kaarten dan alleen telefonisch bestellen of aan de kassa kopen.

Het Zaantheater en derden

Uw persoonsgegevens zullen door het Zaantheater niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan andere partijen.

Het Zaantheater en andere websites

Op de site van het Zaantheater treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Het Zaantheater kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Het Zaantheater behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement voor het privacybeleid van het Zaantheater.

Algemene vragen over ons privacybeleid

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, brochures of magazines of andere vragen hebt over het privacy-beleid van het Zaantheater, dan kunt u contact met ons opnemen via info@zaantheater.nl.