Kat op het Spek i.s.m. Zoro Feigl en De Kift

Stad zoekt Moordenaar (première) Genre: Theater & Toneel

‘Stad zoekt Moordenaar’ toont een uit zijn kluiten gegroeide metropool. Een vervreemdende maatschappij belandt in een collectieve psychose. De stad raakt in de ban van een serie kindermoorden. Een hysterische angst breekt uit en de politie begint een klopjacht. Iedereen kan zich verbergen in de massa. Buren zijn onbekend en daarom verdacht. De vraag is: wie vindt de dader als eerste? De politie, de onderwereld of de burgerij? 

In regie van Ko van den Bosch maakt het frisse, nieuwe, jonge gezelschap Kat op het Spek een spannende voorstelling waarbij theater, verhalen, muziek en kunst samenkomen. Sinds kort gevestigd in Het Motorblok in Broedplaats De Hellema in Zaandam, dendert Kat op het Spek het Zaanse culturele leven binnen. Met hun samenwerking met de oer-Zaankanters van De Kift en een landelijke première in het Zaantheater is hun stempel gezet. Installatie-kunstenaar Zoro Feigl neemt de vormgeving van dit rauwe, poëtische, muzikale stuk voor zijn rekening.

Theatergroep Kat op het Spek verbindt theater, literatuur en actualiteit aan de hand van rauwe, poëtische, attaquerende, ‘lekkere’ verhalen die het gevoel geven in een kring rond het vuur te zitten. De theatergroep is opgericht in 2015 vanuit de wens van Thijs Prein en Roelof Pothuis om theater in te steken als een onderzoek naar nieuwe, pure, vormen waarin alle ingrediënten zichtbaar blijven; tekst, vormgeving en verschillende kunstdisciplines. Steeds gaan zij de verbinding aan met andere makers, muzikanten of schrijvers. Waarbij ze laten zien dat alle aspecten van een productie (artistiek, decor, techniek, licht, muziek) een gelijke stem hebben in de voorstelling. Sinds kort is Kat op het Spek gevestigd in Het Motorblok in Broedplaats De Hellema in Zaandam.

Zoro Feigl maakt installaties die lijken te leven. De materialen dansen en draaien. De vormen veranderen constant, soms langzaam, soms snel. Hij maakt een fysieke manifestatie van beweging met zowel het mechanische als de vormen die daaruit voortkomen. Het gaat niet om het creëren van iets nieuws, maar om het ontdekken van wat al is. Door Zoro’s machinerie te kadreren binnen het construct ‘theater’, namelijk door het te committeren aan de beperkingen tijd en ruimte, en door een confrontatie met acteurs en theatrale middelen te arrangeren, geven wij deze nutteloze machines nut. In hoeverre blijft dan het toeval, de intrinsieke kern van zijn werk, bestaan? Wat gebeurt er wanneer je sturing toevoegt? Met deze vragen gaan we de samenwerking aan.

In het universum van De Kift worden grote verhalen gecomprimeerd tot verhalen waarin de gevolgen voor de individuele mens tot uiting komen. Hiermee kunnen mensen zich identificeren en zich gesteund voelen. Het biedt troost, geeft energie en inspireert. Zo vecht De Kift al meer dan dertig jaar als een hedendaagse Don Quichot tegen de windmolens van alle tijden en verzet zich tegen bestaande overtuigingen en heersende machtsverhoudingen; de toenemende zwart-wit denkerij, de polarisering en individualisering. In deze wereld maakt De Kift het broodnodige tegengeluid hoorbaar en zichtbaar. Met muziek, taal en beeld creëert De Kift een eigen universum. 

Ko van den Bosch is een wandelende paradox: de slimme proleet. Kent de zelfkant van de maatschappij, is erudiet en boerenslim. De volkse stem met een kwinkslag. Vol zelfkritiek. Wars van elitair gelul. De samenwerking tussen Ko en Kat op het Spek gaat inmiddels enkele voorstellingen terug. Ko is een man van het volk, hij kent en gebruikt haar stem. Hij is in staat de zwaarste materie en thematiek in humoristische, beeldtaal te vangen. Met zijn korte recht voor zijn raap zinnen weet hij het onderbuik gevoel te beschrijven waar anderen hele romans voor nodig hebben. Rauw, ongepolijst en daardoor puur.

------------------
Om uw bezoek aan ons theater prettig en veilig te laten verlopen, volgt het Zaantheater de richtlijnen van het RIVM. Voor toegang tot de voorstelling heeft u een coronatoegangsbewijs nodig. Gebruik hiervoor de CoronaCheck-app. Kijk voor meer informatie op onze speciale informatiepagina. Wij wensen u een fijne voorstelling! 
------------------