Julika Marijn

Etty Hillesum - Dat onverwoestbare in mij Genre: Theater & Toneel

*Deze voorstelling is verplaatst van 20 mei 2020 naar 19 mei 2021. Bezoekers met kaarten hebben persoonlijk bericht gehad.*

Vijfenzeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is het gedachtegoed van Etty Hillesum (1914-1943) nog altijd actueel. Haar indrukwekkende dagboeken en brieven spreken wereldwijd nog altijd tot de verbeelding.

Nieuwe generaties vinden inspiratie in Etty’s zoektocht naar zichzelf en haar plek in een ontwrichte wereld. In deze voorstelling, in regie van Diederik van Vleuten, wekt Julika Marijn de schrijfster opnieuw tot leven. Spelend en zingend richt zij een ontroerend monument op voor een krachtige vrouw die zelfs in de diepste duisternis een licht zag branden.