Another Kind of Blue

Wave Genre: Dans & Beeldend Theater

Het veranderen van de seizoenen, de golven in de zee, maar ook geluidsgolven en signaalgolven. Ze komen en gaan in een stroom van beweging. Het leven is vervlochten met deze golfbewegingen, en het is een natuurlijk principe dat ook de dans bepaalt.

Geheel in de stijl van Another Kind of Blue onderzoekt choreograaf David Middendorp in de voorstelling 'Wave' welke rol techniek speelt in ons leven en hoe techniek de golfbewegingen van ons bestaan beïnvloedt. De vier choreografieën waaruit Wave bestaat, Airman, Frequentie & Frequentie², 15 Minute Universe en Hands ON Stage, werpen elk hun eigen blik op deze bijzondere dans tussen mens en technologie.

In 'Airman' (2018) zien we een duet tussen mens en drones waarin de vorm van het menselijk bewustzijn wordt verkend. Gevolgd door het nieuwe stuk 'Frequentie & Frequentie²' waarbij twee choreografieën samen een tweeluik vormen waarin het belang van ritme en golflengte voor de mens wordt onderzocht. In '15 Minute Universe' (2009) wordt een verhaal verteld over tijd en onze plaats in het geheel. Tot slot ontwikkelt David Middendorp een podiumversie van de virtual reality-voorstelling 'HandsON' (2020) waarin de handen en de taal die we met onze handen spreken centraal staan.

 


Extra info

*Deze voorstelling is verplaatst van vrijdag 28 januari 2022 naar donderdag 23 februari 2023. Bezoekers met kaarten hebben bericht gehad.*