Voorkant Zaantheater

Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V)

Het Zaantheater zoekt een Lid Raad van Toezicht (m/v)

Vacature voor een onbezoldigde functie, sluitingsdatum 1 maart 2023

Het Zaantheater brengt mensen samen in een dynamische omgeving. Dit doen onze medewerkers met oprechte aandacht en betrokkenheid in een theater dat meermaals is uitgeroepen tot het meest gastvrije theater van Nederland. Met podiumkunsten verrijkt, inspireert en vermaakt het theater mensen in de Zaanstreek en omgeving. Met een grote (879 stoelen) en een kleine zaal (209 stoelen) heeft het theater een belangrijke regionale functie.

De Raad van Toezicht heeft gemiddeld vier keer per jaar overleg met de directeur-bestuurder die de stichting feitelijk bestuurt. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde artistieke en zakelijke beleid van de directeur-bestuurder. Dit behelst onder andere de financiering, jaarplan, begroting en jaarrekening van het Zaantheater als ook beleidsmatige thema’s als positionering, identiteit en andere voorkomende zaken. De Raad  staat de directeur-bestuurder gevraagd én ongevraagd met advies terzijde. De Raad van Toezicht telt (statutair) een oneven aantal leden van minimaal drie en maximaal vijf personen. Leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal één termijn.

De Raad van Toezicht geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken, en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Governance Code Cultuur. Raad van Toezichtleden hebben affiniteit met het theater. Er wordt in de samenstelling van de Raad van Toezicht gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en diversiteit. Op basis van beschikbaarheid en achtergrond worden specifieke portefeuilles verdeeld. De Raad van Toezicht hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit vijf leden. Een van de leden is aftredend. Gezien de profielen van de zittende leden zijn we op zoek naar een kandidaat met ondernemende en bestuurlijke ervaring in commerciële en/of maatschappelijke ondernemingen in de Zaanstreek.

Algemeen profiel Raad van Toezichtsleden Zaantheater

Elk lid van de Raad van Toezicht levert een bijdrage aan het algemeen profiel van de Raad van Toezicht. Hij/zij:

 • heeft affiniteit met het theater;
 • is in staat de visie van het Zaantheater uit te dragen;
 • bezit algemene kwaliteiten die van belang zijn voor een RvT, heeft bij voorkeur ervaring als toezichthouder van een culturele, maatschappelijke of commerciële organisatie;
 • heeft een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne;
 • is betrokken bij de doelstelling en de aard van het theater;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van het theater;
 • is in staat om met de andere Raad van Toezichtsleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • kan het beleid zowel intern als extern uitdragen;
 • kan toezichthouden op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de organisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Daarnaast is het van belang dat elk Raad van Toezicht lid voldoende tijd ter beschikking heeft om naast de reguliere vergaderingen de directeur-bestuurder met raad en daad bij te staan en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor het Zaantheater.

Voor meer informatie over het Zaantheater, klik hier.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot 19 februari 2023 door een motivatiebrief + CV te mailen naar vacature@zaantheater.nl. De gesprekken vinden plaats in de week van 1 maart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met lid van de Raad van Toezicht, Dorien van Londen via de afdeling personeelszaken van het Zaantheater.