Zaantheater ontvangt tegemoetkoming Rijk i.v.m. Coronacrisis

4 augustus 2020

Stichting Zaantheater heeft een bedrag van € 229.000,- toegekend gekregen van het Fonds voor de Podiumkunsten. Dit is 50% van het begrote verlies door gederfde inkomsten in 2020.

Het Fonds kent dit jaar ruim 23 miljoen euro uit aan podia als onderdeel van het steunpakket van 300 miljoen euro dat het kabinet beschikbaar stelde aan de culturele sector om de COVID-19 crisis het hoofd te kunnen bieden.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze compensatieregeling is dat het podium reeds subsidie ontvangt via het Fonds voor de Podiumkunsten en dat de gemeente de regeling tenminste verdubbelt. Het Zaantheater ontvangt al vele jaren programmeringssubsidie van het Fonds voor zijn bijzondere theaterprogrammering vanwege de diversiteit en de verankering in de Zaanse samenleving. Een unicum; slechts 20% van alle theaters én poppodia in heel Nederland vallen in dezelfde regeling.

Dat het Zaantheater landelijk goed aangeschreven staat is ook voor de gemeente Zaanstad goed nieuws. Het Zaantheater is onderdeel van de Basis Infrastructuur (BIS) culturele instellingen van Zaanstad.

Door de tegemoetkoming door het Rijk is directeur Angelique Finkers zeer opgelucht: “zonder deze toezegging hadden wij per 1 september onze deuren waarschijnlijk moeten sluiten. Ik moet er niet aan denken wat dit voor de stad, voor onze medewerkers en alle artiesten zou hebben betekend.”

Voor 2021 ligt er echter nog een fikse uitdaging. “Met de 1,5 meter maatregel kan het Zaantheater slechts 240 mensen in plaats van 1100 bezoekers per avond ontvangen. We blijven theatervoorstellingen brengen maar we hebben intern ook een productie/sales team opgericht om nieuwe evenementen te ontwikkelen die binnen onze doelstelling passen. Naast de toegekende subsidies is er ook een zeer substantieel bedrag aan eigen inkomsten nodig om het hoofd boven water te houden. Onze creatieve breinen broeden nu nieuwe plannen uit. Een leuk én uitdagend proces. Er hangt per slot van rekening veel vanaf. Maar we zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. We zijn niet voor één gat te vangen”.

Het gebouw van het Zaantheater is eigendom van de gemeente Zaanstad. De exploitatie is in handen van Stichting Zaantheater.