Zaantheater kondigt reorganisatie aan

 

Persbericht
6 november 2020

Zaantheater kondigt reorganisatie aan

Door de aanhoudende coronacrisis waardoor de deuren al sinds 12 maart gesloten of slechts op een klein kiertje staan voor een beperkt aantal bezoekers, ziet het Zaantheater zich genoodzaakt om de organisatie aan te passen naar een kleiner personeelsbestand. Op 6 november 2020 maakte directeur-bestuurder Angelique Finkers het voornemen bekend om de afdeling horeca te ontmantelen.

De exploitatie van de horeca is als gevolg van de coronacrisis zwaar onder druk komen te staan. De organisatie is ingericht op het kunnen faciliteren van 1100 theaterbezoekers tegelijkertijd en om grote evenementen te draaien. De voortdurende dalende bezoekersaantallen en de ingestorte evenementenmarkt maken dat, nu de crisis nog langer voortduurt, er ingegrepen moet worden in de bedrijfsstructuur. “Door in te zetten op onze kerntaak kunnen we theater blijven brengen en de verregaande aantasting van onze financiële positie uit de gevarenzone loodsen” zegt Finkers. Het voorgenomen besluit treft 26 medewerkers (8,15 fte). Dit komt bovenop de bezuinigingsmaatregel dat een aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd over diverse overige afdelingen in 2020 niet zijn verlengd. Over het voornemen en de gevolgen ervan voor de medewerkers wordt overlegd met de ondernemingsraad.