De Montage van de Notenkraker

De laatste fase van de voorbereidingen vindt plaats op het toneel. In de 'montage', zoals dat in vaktermen heet, komt alles bij elkaar: alle verschillende groepen samen in een repetitie. Alles wat ze in de afgelopen maanden apart hebben gerepeteerd, gaan ze nu in interactie met elkaar repeteren.

Hier komt veel bij kijken: er wordt voor het eerst in het decor met de verschillende rekwisieten gerepeteerd, sommige castleden zelfs al in kostuum. Ook staan de acteurs, leden van de spelgroep en het koor voor het eerst in het 'lichtplan' dat Walter ter Haak ontwierp. Dat is in het begin best even wennen want je moet als acteur goed opletten dat je niet 'uit het licht' stapt. Kortom, best nog wel wat te doen voordat iedereen voor het voetlicht kan treden en kan schitteren in zijn of haar rol!