Bestuur


Het bestuur van Stichting Vrienden van het Zaantheater bestaat uit de volgende leden:

Henk van Heijnsbergen – voorzitter
Gerda Landwehr – algemeen bestuurslid
Kim Muller – vertegenwoordiger Zaantheater