Sluiting van het theater, wat nu?

Op donderdag 12 maart jl. kwam het gevreesde bericht: het theater moet dicht om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De duur van de maatregelen werden in de daaropvolgende weken steeds verder verlengd. Een zeer ingrijpende maatregel waar wij, ondanks de enorme impact die dit op het theater en de gehele samenleving heeft, volledig achter staan. De gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en personeel staat voorop. Alle bezoekers met kaarten voor voorstellingen tussen 12 maart en 30 juni zijn per e-mail of brief door ons geïnformeerd over de afgelasting van hun voorstelling(en).

Vanaf 1 juni
Vanaf 1 juni 2020 mogen theaters weer open voor maximaal 30 personen. Helaas is het organiseren en spelen van de voorstellingen die reeds geprogrammeerd stonden in juni niet haalbaar voor maximaal 30 personen. Daarom hebben wij tot onze spijt ook onder meer Judeska Airlines, Intouchables en Kralingen moeten afgelasten. Wel zijn wij weer volop aan het nadenken over wat wél kan, in plaats van wat niet kan. Fijn om ook weer over de toekomst te kunnen nadenken! Zo onderzoeken wij bijvoorbeeld de mogelijkheden van het organiseren van mooie voorstellingen voor 30 personen, en hoe dit op een zo veilig mogelijke manier geregeld kan worden zodat ons publiek met een gerust hart kan genieten. Zodra hierover meer bekend is informeren wij u natuurlijk direct.

Afwikkeling afgelaste voorstellingen
Al sinds de eerste bekendmaking van de maatregelen op 12 maart is het Zaantheater samen met de artiesten, producenten en impresariaten hard aan het werk om maar liefst 111 voorstellingen te verplaatsen. Zoals u zult begrijpen is dit een enorme opgave voor alle partijen. Voor een aantal voorstellingen is gelukkig een nieuwe datum gevonden, andere voorstellingen hebben wij helaas moeten annuleren omdat de artiest of het gezelschap bijvoorbeeld heeft moeten besluiten de afgebroken tour volgend seizoen niet meer af te maken, of bijvoorbeeld omdat er in de overvolle agenda's van theaters geen geschikte plek meer vrij was. Het grootste gedeelte van het nieuwe theaterseizoen was in maart namelijk al geboekt. De bezoekers van voorstellingen waarvan inmiddels zeker is dat deze geannuleerd of verplaatst worden hebben van ons de afgelopen weken persoonlijk bericht gehad.

Bekijk het overzicht van de geannuleerde en verplaatste voorstellingen hier.

Helaas is nog niet van alle voorstellingen bekend of en zo ja, wanneer deze ingehaald gaan worden. Tot het moment dat er meer duidelijkheid is over de afwikkeling van de voorstellingen blijven alle gekochte kaarten in elk geval geldig. Over de afwikkeling wordt u persoonlijk door ons geïnformeerd. Voor meer informatie over wat er met uw tickets gebeurt als de voorstelling wordt geannuleerd verwijzen wij u graag naar de landelijke ticketregeling en de FAQ op deze pagina.

Stadsprogrammering
Voorstellingen van onze Stadsprogrammering (zoals voorstellingen van dansscholen, amateurgezelschappen en muziekverenigingen) vallen niet onder onze reguliere theaterprogrammering en worden separaat en in samenspraak met de scholen of gezelschappen afgewikkeld.

Voorverkoop wordt uitgesteld
Normaal gesproken verschijnt elk jaar in mei onze theaterbrochure voor het nieuwe seizoen. Zoals u zult begrijpen hebben wij helaas moeten besluiten deze publicatie uit te stellen. De kans dat er nog veel gaat veranderen is groot. Sommige voorstellingen zullen in seizoen 2020/2021 ingehaald worden en nieuwe voorstellingen die al op de planning stonden kunnen misschien niet doorgaan. Zodoende zien wij ons ook genoodzaakt de voorverkoop uit te stellen, alsmede Kim's Keuze Live van 11 mei en de presentatie van de nieuwe Dinsdagmiddagserie van 12 mei. Wij beraden ons, in overleg met andere theaters, over een nieuw moment voor de voorverkoop. We houden u natuurlijk op de hoogte.

Steuntje in de rug
We krijgen vragen van onze bezoekers of er ‘iets’ gedaan kan worden om de theatersector te steunen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat u, wanneer onze deuren opengaan, weer op bezoek komt in ons theater. Wilt u ons theater ook op een andere manier steunen? Dan kunt u Vriend van het Zaantheater worden of een eenmalige donatie doen. Deze bijdrage geeft ons net dat steuntje in de rug om ook deze periode overeind te blijven en een schitterend nieuw theaterseizoen voor u te kunnen realiseren. Wij zullen u zeer dankbaar zijn!