Governance Code Cultuur

Het Zaantheater onderschrijft de Governance Code Cultuur en wordt daarom bestuurd door een Raad van Toezicht.

Toezicht is de primaire rol van de Raad van Toezicht. Sterker: daartoe is de raad van toezicht binnen het Zaantheater als orgaan in het leven geroepen.

De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Daarmee laten de verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders aan de buitenwereld zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector. De code komt niet in de plaats van de eigen verantwoordelijkheid en kritische reflectie binnen organisaties. De code beoogt naast het normatieve kader juist de kritische reflectie binnen en tussen bestuur en toezicht te stimuleren.

Samenstelling van de Raad van Toezicht
Stichting Zaantheater wordt binnen de richtlijnen Code Cultural Governance bestuurd door middel van het RvT-model.

Dick Emmer (1964), voorzitter, is gemeentesecretaris/algemeen directeur  van de gemeente Hilversum. Van 2014 tot medio 2017 was hij wethouder in Zaanstad met de portefeuille Financiën, Onderwijs, Duurzaamheid en Cultuur. Daarvoor was hij werkzaam als ambtenaar in diverse functies bij de gemeenten Zaanstad, Purmerend en Velsen.
 (Neven)functies:
• Lid Raad van toezicht Zaantheater, Zaandam

Hans Leenstra (1965), penningmeester, is sinds juni 2017 werkzaam als manager Academy bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging. Daarvoor heeft hij ruim 30 jaar gewerkt bij de Rabobank in diverse directie functies.
(Neven)functies:
• Penningmeester Raad van Toezicht Zaantheater, Zaandam

Dorien van Londen (1966) is oprichter van het agentschap Shared Stories (onderdeel van  Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep) waar zij als directeur vertaal- , theater- en filmrechten vertegenwoordigt van Nederlandse schrijvers. Daarvoor heeft zij gewerkt voor Muziekcentrum Vredenburg, voor Universal als directeur van de divisie Classics & Jazz als ook voor KPMG Ebbinge en Muziekcentrum Nederland.  Als zelfstandig ondernemer werkte Van Londen o.a. voor opdrachtgevers als het Metropole Orkest, Bureau Promotie Podiumkunsten en diverse platenmaatschappijen.
Nevenfuncties:
• Lid, Raad van Toezicht Zaantheater, Zaandam
• Voorzitter Stichting Kleine Zaal om de hoek, Naarden

Zafer Yurdakul is directeur van Podium Mozaïek en Urban Resort.
Hij heeft een lange staat van dienst achter de rug als organisatieadviseur voor lokale overheden en culturele en maatschappelijke instellingen. Hij was o.a. lid van de Gemeenteraad van Amsterdam en Provinciale Staten van Noord-Holland.
Nevenfuncties:
• Lid, Raad van Toezicht Zaantheater, Zaandam
• Penningmeester van de Stichting Over ’t IJ Producties
• Penningmeester van de Vereniging van Oud Raads- en Collegeleden Amsterdam
• Lid van de Kerncommissie Kunst en Cultuur van de Gemeente Den Haag
• Adviseur bij Raad voor Cultuur


ANBI-status

Voor de ANBI-status mag aan de bestuurders vacatiegelden worden toegekend binnen de maxima die daarbij hoort. De bestuurders ontvangen deze gelden voor het bijwonen van de vergaderingen en voor de voorbereidingen en tussentijdse werkzaamheden.


Rooster van aftreden
Het lidmaatschap van de raad van toezicht heeft een maximale duur van 4 jaar. Aftredende leden zijn herbenoembaar doch voor maximaal twee periodes van 4 jaar. Daarna eindigt het lidmaatschap en zijn de leden statutair niet meer herbenoembaar.

Hans Leenstra: benoemd per 2014 | 1e verlenging per 2018 | tot uiterlijk 2022
Dick Emmer: benoemd per 2017 | 1e verlenging per 2021 | tot uiterlijk 2025
Dorien van Londen: benoemd per 2018 | 1e verlenging per 2022 | tot uiterlijk 2026
Zafer Yurdakul: benoemd per 2019 | 1e verlenging per 2023 | tot uiterlijk 2027

Vacatures in de Raad van Toezicht 
In vacatures zal de Raad van Toezicht z.s.m. voorzien. In zijn samenstelling waarborgt de Raad van Toezicht diversiteit; in het bijzonder heeft hij daarbij aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht.

Documenten

Document over RvT Zaantheater
Bekijk profiel Rvt Zaantheater
Bekijk de jaarrekening van 2017